Performance Philosophy is an international network open to all researchers concerned with the relationship between performance & philosophy.

  • Anyone can be a member of Performance Philosophy and it is free to join. Just click on the link that says 'Sign Up' in the box above. 
  • All members are free to propose new groups within Performance Philosophy. These can be either geographic or thematic groups. Please see the 'About' page for more information. Or go to 'Groups' to propose a new group.
  • If you have any problems using this website, please contact: 
  • For general enquiries about Performance Philosophy, please contact Laura Cull: l.cull@surrey.ac.uk

Forum

CFP - Dossier: ANTONIN ARTAUD AND REVERBERATIONS

Started by Luciana da Costa Dias Aug 21, 2019. 0 Replies

CALL FOR PAPERS Dossier: ANTONIN ARTAUD AND REVERBERATIONSThe Ephemera…Continue

Available Online IMAGINED THEATRES issue #03

Started by Daniel Sack Aug 13, 2019. 0 Replies

We are pleased to announce the launch of issue #03 of …Continue

Tags: imagined, writing, theatres, open, access

Workshop CFP: The Mimetic Condition: A Transdisciplinary Approach

Started by Daniel Villegas Vélez Jun 3, 2019. 0 Replies

Workshop CFP: The Mimetic Condition: A Transdisciplinary ApproachInstitute of Philosophy, KU Leuven (Belgium)December 5-6, 2019Keynote: Prof. Gunter Gebauer (Free University of Berlin)Since the…Continue

Tags: workshop, transdisciplinarity, mimesis

Blog Posts

"Further Evidence on the Meaning of Musical Performance" Working Paper

Posted by Phillip Cartwright on January 15, 2020 at 21:28 0 Comments

Karolina Nevoina and I are pleased to announce availability of our working paper, "Further Evidence on the Meaning of Musical Performance". Special thanks to Professor Aaron Williamon and the Royal College of Music, Centre for Performance Science.…

Continue

HOW NOT TO MISS THE 'MISSING' IN THE UNIVERSE AROUND US

Posted by Anirban Kumar on October 20, 2019 at 22:01 0 Comments

Smolded through ages as lifeless form

Utterly colorful and yet chaotic

A life born out of debt as symbiotic

Caged in green lush, more or less as a unique…

Continue

Division of Labor - Denis Beaubois

Posted by Gabrielle Senza on February 23, 2018 at 0:36 0 Comments

I just came across Denis Beaubois, an Australian multidisciplinary artist whose work, Currency - Division of Labor might be of interest to researchers here.

It is a series of video/performance works that use the division of labor model in capitalism as a structural tool for performance.

From his website:

The Division of labour work explores…

Continue

Videos

  • Add Videos
  • View All

I Seminarium Naukowe z Filozofii Performansu - Zaproszenie

                                                   Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

I Seminarium Naukowe z Filozofii Performansu                   

                                                                                    kampus przy ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23

5 czerwca 2013 - środa – g. 9.00 - sala 214

        9.00

        Performuj czyli…
        Tomasz Kubikowski, dr hab. prof. AT   (AT w Warszawie)
Dyskusji poddane zostaną główne konsekwencje i konotacje
u
życia terminu „performans”.

        10.00
        Przechodzenie sił mutacyjnych w normatywne
        Ryszard Moń, ks. prof. dr hab.   (UKSW w Warszawie)
Na czym polega przesuniecie w rozumieniu norm, jakie dokonało się pod
wpływem performatyki? Dlaczego coraz częściej mówi się o wspólnie
pożądanych normach, a nie normach wpierw przez kogoś ustanowionych?
Na ile pojawienie się performansów jest szansą, a na ile stanowi
niebezpieczeństwo?

        11.00
        Performuj! Ale jak?!
        Andrzej Waleszczyński, dr   (UKSW w Warszawie)
Na ile performans może być metodę kreowania i odkrywania wiedzy?
Jak metody performansu i performatywność mogą stać się (stają się)           
 
źródłem uprawomocnienia wiedzy naukowej?                                                       

PERFORMANCE PHILOSOPHY - POLAND         

Views: 455

Add a Comment

You need to be a member of Performance Philosophy to add comments!

Join Performance Philosophy

Comment by Karolina Rozmarynowska on June 9, 2013 at 9:46

Literatura c.d.

Erika Fischer-Lichte, Estetyka performatywności, tłum. M. Borowski, M. Sugiera, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2008.

Victor Turner, Gry społeczne, pola i metafory. Symboliczne działanie w społeczeństwie, tłum. W. Usakiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.

Rytuał, dramat, święto, spektakl: wstęp do teorii widowiska kulturowego, red. John J. MacAloon,  tłum. K. Przyłuska-Urbanowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.

Peter L. Berger, Społeczne tworzenie rzeczywistości: traktat z socjologii wiedzy, tłum. J. Niżnik, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Comment by Andrzej Waleszczyński on June 6, 2013 at 22:28

Po bardzo owocnym i inspirującym seminarium podaję literaturę w języku polskim, na którą wskazywał prof. T. Kubikowskii.

Jon McKenzie, Performuj albo… Od dyscypliny do performansu, tłum. T. Kubikowski, Towarzystwo Autorów i Wudawców Prac Naukowych UNIWERSITAS, Kraków 2011.

Richard Schechner, Performatyka: Wstęp, tłum. T. Kubikowski, Wydawnictwo: Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006.

Marvin Carlson, Performans, tłum. E. Kubikowska, Wydawnictwo naukowe PWN,  Warszawa 2007.

Tomasz Kubikowski, Reguła Nibelunga: Teatr w świetle nowych badań świadomości, Wydawnictwo: Akademia Teatralna im. Al. Zelwerowicza, Warszawa 2004.

Victor Turner, Od rytuału do teatru. Powaga zabawy, tłum. Małgodzata i Jacek Dziekanowie, Volumen, Warszawa 2005.

Gdyby ktoś chciał wskazać jeszcze inne tytułu to proszę śmiało pisać. W tym celu powstała nasza grupa.

© 2020   Created by Laura Cull.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service