Performance Philosophy is an international network open to all researchers concerned with the relationship between performance & philosophy.

  • Anyone can be a member of Performance Philosophy and it is free to join. Just click on the link that says 'Sign Up' in the box above. 
  • All members are free to propose new groups within Performance Philosophy. These can be either geographic or thematic groups. Please see the 'About' page for more information. Or go to 'Groups' to propose a new group.
  • If you have any problems using this website, please contact: 
  • For general enquiries about Performance Philosophy, please contact Laura Cull: l.cull@surrey.ac.uk

Forum

What does the structureless of shock look like?

Started by Jim Daly. Last reply by Bernard Roddy Feb 22. 1 Reply

You can't impose structure on shock, can you? Continue

Bishop and Bourriaud

Started by Bernard Roddy. Last reply by Monica Gontovnik Aug 19, 2016. 1 Reply

Claire Bishop's book, Artificial Hells, provides a useful resource to engage with a set of works in performance of relevance to studio practice today. I am uploading my notes on the the first pages…Continue

Claire Bishop and Nicholas Bourriaud

Started by Bernard Roddy Jul 26, 2016. 0 Replies

Claire Bishop's book, Artificial Hells, provides a useful resource to engage with a set of works in performance of relevance to studio practice today. I am uploading my notes on the the first pages…Continue

Tags: aesthetics, relational, criticism, art, performance

Nowhere Near London (or, The Late Walter Benjamin)

Started by Fred Dalmasso Jun 23, 2016. 0 Replies

is to be given its premiere in the main auditorium at theWatford Palace Theatre on Monday, July 4th, 7.30pmsee …Continue

Blog Posts

OPEN CALL: Symposium Performance Philosophy School of Athens II

Posted by Stella Dimitrakopoulou on July 20, 2017 at 17:30 0 Comments

Athens, 23-24 September 2017

Performance Philosophy School of Athens II, is a two-day symposium, organised by Stefania Mylona and Stella Dimitrakopoulou, in association with the Performance Philosophy network. This year will focus on Performance Dance, performances of all kinds that stand in-between dance and performance art or more broadly the visual arts world. The symposium…

Continue

THE OBJECT TURNED INSIDE OUT

Posted by Allen Alain Viguier on June 16, 2017 at 17:36 0 Comments

Object art is entirely processual and performative. No object preexists a perspective, a context and a participant-observer. The object post-object was not has been turned on its head, and turned inside out. A site dedicated to second order observation.…

Continue

Notes on Performance art, the Body and the Political.pdf

Posted by Andrea Pagnes (VestAndPage) on March 12, 2017 at 15:54 0 Comments

For anyone interested, I have linked on my page profile at the voice 'texts' my curatorial and post event catalogue text of the 2nd Live art exhibition project Venice International Performance Art Week: Ritual Body-Political Body (Venice, 2014).

DAAD Faculty Summer Seminar on Performance Theory/Performance Practice

Posted by David J Levin on February 20, 2017 at 21:17 0 Comments

Hi All, a quick note to remind everyone that applications for the DAAD Faculty Summer Seminar on Performance Theory & Performance Practice to be held on the campus of the University of Chicago are due March 1. The seminar, organized in cooperation with the Chicago Performance Lab, will take place from June 19, 2017-July 15, 2017. Information on stipends & applications can be found …

Continue

Videos

  • Add Videos
  • View All

I Seminarium Naukowe z Filozofii Performansu - Zaproszenie

                                                   Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

I Seminarium Naukowe z Filozofii Performansu                   

                                                                                    kampus przy ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23

5 czerwca 2013 - środa – g. 9.00 - sala 214

        9.00

        Performuj czyli…
        Tomasz Kubikowski, dr hab. prof. AT   (AT w Warszawie)
Dyskusji poddane zostaną główne konsekwencje i konotacje
u
życia terminu „performans”.

        10.00
        Przechodzenie sił mutacyjnych w normatywne
        Ryszard Moń, ks. prof. dr hab.   (UKSW w Warszawie)
Na czym polega przesuniecie w rozumieniu norm, jakie dokonało się pod
wpływem performatyki? Dlaczego coraz częściej mówi się o wspólnie
pożądanych normach, a nie normach wpierw przez kogoś ustanowionych?
Na ile pojawienie się performansów jest szansą, a na ile stanowi
niebezpieczeństwo?

        11.00
        Performuj! Ale jak?!
        Andrzej Waleszczyński, dr   (UKSW w Warszawie)
Na ile performans może być metodę kreowania i odkrywania wiedzy?
Jak metody performansu i performatywność mogą stać się (stają się)           
 
źródłem uprawomocnienia wiedzy naukowej?                                                       

PERFORMANCE PHILOSOPHY - POLAND         

Views: 365

Add a Comment

You need to be a member of Performance Philosophy to add comments!

Join Performance Philosophy

Comment by Karolina Rozmarynowska on June 9, 2013 at 9:46

Literatura c.d.

Erika Fischer-Lichte, Estetyka performatywności, tłum. M. Borowski, M. Sugiera, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2008.

Victor Turner, Gry społeczne, pola i metafory. Symboliczne działanie w społeczeństwie, tłum. W. Usakiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.

Rytuał, dramat, święto, spektakl: wstęp do teorii widowiska kulturowego, red. John J. MacAloon,  tłum. K. Przyłuska-Urbanowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.

Peter L. Berger, Społeczne tworzenie rzeczywistości: traktat z socjologii wiedzy, tłum. J. Niżnik, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Comment by Andrzej Waleszczyński on June 6, 2013 at 22:28

Po bardzo owocnym i inspirującym seminarium podaję literaturę w języku polskim, na którą wskazywał prof. T. Kubikowskii.

Jon McKenzie, Performuj albo… Od dyscypliny do performansu, tłum. T. Kubikowski, Towarzystwo Autorów i Wudawców Prac Naukowych UNIWERSITAS, Kraków 2011.

Richard Schechner, Performatyka: Wstęp, tłum. T. Kubikowski, Wydawnictwo: Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006.

Marvin Carlson, Performans, tłum. E. Kubikowska, Wydawnictwo naukowe PWN,  Warszawa 2007.

Tomasz Kubikowski, Reguła Nibelunga: Teatr w świetle nowych badań świadomości, Wydawnictwo: Akademia Teatralna im. Al. Zelwerowicza, Warszawa 2004.

Victor Turner, Od rytuału do teatru. Powaga zabawy, tłum. Małgodzata i Jacek Dziekanowie, Volumen, Warszawa 2005.

Gdyby ktoś chciał wskazać jeszcze inne tytułu to proszę śmiało pisać. W tym celu powstała nasza grupa.

© 2017   Created by Laura Cull.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service