Performance Philosophy is an international network open to all researchers concerned with the relationship between performance & philosophy.

  • Anyone can be a member of Performance Philosophy and it is free to join. Just click on the link that says 'Sign Up' in the box above. 
  • All members are free to propose new groups within Performance Philosophy. These can be either geographic or thematic groups. Please see the 'About' page for more information. Or go to 'Groups' to propose a new group.
  • If you have any problems using this website, please contact: 
  • For general enquiries about Performance Philosophy, please contact Laura Cull: l.cull@surrey.ac.uk

Forum

CFP: Brazilian Journal on Presence Studies: "Decolonial Poetics and Pedagogies"

Started by Luciana da Costa Dias Oct 16, 2017. 0 Replies

BRAZILIAN JOURNAL ON PRESENCE STUDIESRevista Brasileira de Estudos da Presença DECOLONIAL POETICS AND PEDAGOGIES CALL FOR PAPERS The Brazilian Journal on Presence Studies [Revista Brasileira de…Continue

Tags: CFP

Knowing by singing: song, acoustic ecologies and the overflow of meaning - CfP RAI 1-3 June 2018

Started by Valeria Lembo Aug 30, 2017. 0 Replies

We invite 250-word abstracts for an anthropology and interdisciplinary conference on the theme of 'Art, materiality and representation'. The event will be held at the Clore Centre, British Museum in…Continue

Tags: Voice, Sound, Embodiment, Ecology, Epistemology

Listening After Oliveros

Started by Ed McKeon Aug 17, 2017. 0 Replies

The School of Fine Art, History of Art & Cultural Studies and School of Music at the University of Leeds are very excited to announce Listening after Pauline Oliveros: A Meditation.Thursday 12…Continue

What does the structureless of shock look like?

Started by Jim Daly. Last reply by Bernard Roddy Feb 22, 2017. 1 Reply

You can't impose structure on shock, can you? Continue

Blog Posts

Division of Labor - Denis Beaubois

Posted by Gabrielle Senza on February 23, 2018 at 0:36 0 Comments

I just came across Denis Beaubois, an Australian multidisciplinary artist whose work, Currency - Division of Labor might be of interest to researchers here.

It is a series of video/performance works that use the division of labor model in capitalism as a structural tool for performance.

From his website:

The Division of labour work explores…

Continue

The School of Making Thinking's Summer 2018 Residency Programs

Posted by Aaron Finbloom on January 9, 2018 at 15:01 0 Comments

Hi everyone!

I help run an amazing interdisciplinary artist/thinker residency program called The School of Making Thinking based out of the U.S. and I wanted to share our summer programs and encourage Performance Philosophy ppl to apply (as I think many will find them quite interested :- )see below!

best,

Aaron~The School of Making Thinking hosts Summer Intensives for…

Continue

Playing with Virtual Realities - Performances and Symposium

Posted by Einav Katan-Schmid on November 18, 2017 at 13:14 0 Comments

PREMIERE Playing with Virtual Realities  
25. bis 28.01.2018 A research project of the Cluster of Excellence Image Knowledge Gestaltung, Humboldt-University of Berlin   …
Continue

Videos

  • Add Videos
  • View All

I Seminarium Naukowe z Filozofii Performansu - Zaproszenie

                                                   Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

I Seminarium Naukowe z Filozofii Performansu                   

                                                                                    kampus przy ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23

5 czerwca 2013 - środa – g. 9.00 - sala 214

        9.00

        Performuj czyli…
        Tomasz Kubikowski, dr hab. prof. AT   (AT w Warszawie)
Dyskusji poddane zostaną główne konsekwencje i konotacje
u
życia terminu „performans”.

        10.00
        Przechodzenie sił mutacyjnych w normatywne
        Ryszard Moń, ks. prof. dr hab.   (UKSW w Warszawie)
Na czym polega przesuniecie w rozumieniu norm, jakie dokonało się pod
wpływem performatyki? Dlaczego coraz częściej mówi się o wspólnie
pożądanych normach, a nie normach wpierw przez kogoś ustanowionych?
Na ile pojawienie się performansów jest szansą, a na ile stanowi
niebezpieczeństwo?

        11.00
        Performuj! Ale jak?!
        Andrzej Waleszczyński, dr   (UKSW w Warszawie)
Na ile performans może być metodę kreowania i odkrywania wiedzy?
Jak metody performansu i performatywność mogą stać się (stają się)           
 
źródłem uprawomocnienia wiedzy naukowej?                                                       

PERFORMANCE PHILOSOPHY - POLAND         

Views: 392

Add a Comment

You need to be a member of Performance Philosophy to add comments!

Join Performance Philosophy

Comment by Karolina Rozmarynowska on June 9, 2013 at 9:46

Literatura c.d.

Erika Fischer-Lichte, Estetyka performatywności, tłum. M. Borowski, M. Sugiera, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2008.

Victor Turner, Gry społeczne, pola i metafory. Symboliczne działanie w społeczeństwie, tłum. W. Usakiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.

Rytuał, dramat, święto, spektakl: wstęp do teorii widowiska kulturowego, red. John J. MacAloon,  tłum. K. Przyłuska-Urbanowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.

Peter L. Berger, Społeczne tworzenie rzeczywistości: traktat z socjologii wiedzy, tłum. J. Niżnik, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Comment by Andrzej Waleszczyński on June 6, 2013 at 22:28

Po bardzo owocnym i inspirującym seminarium podaję literaturę w języku polskim, na którą wskazywał prof. T. Kubikowskii.

Jon McKenzie, Performuj albo… Od dyscypliny do performansu, tłum. T. Kubikowski, Towarzystwo Autorów i Wudawców Prac Naukowych UNIWERSITAS, Kraków 2011.

Richard Schechner, Performatyka: Wstęp, tłum. T. Kubikowski, Wydawnictwo: Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006.

Marvin Carlson, Performans, tłum. E. Kubikowska, Wydawnictwo naukowe PWN,  Warszawa 2007.

Tomasz Kubikowski, Reguła Nibelunga: Teatr w świetle nowych badań świadomości, Wydawnictwo: Akademia Teatralna im. Al. Zelwerowicza, Warszawa 2004.

Victor Turner, Od rytuału do teatru. Powaga zabawy, tłum. Małgodzata i Jacek Dziekanowie, Volumen, Warszawa 2005.

Gdyby ktoś chciał wskazać jeszcze inne tytułu to proszę śmiało pisać. W tym celu powstała nasza grupa.

© 2018   Created by Laura Cull.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service